Ikea Kitchen Planner

CMS struktur

Ikea er ved at udvikle en ny 3d køkkenplanlægger. I den forbindelse var Jayway Malmø en del af udviklingen af back-end delen og de ønskede at få en UX designer på projektet, der kunne designe til det CMS, de var ved at udvikle.

Rolle & Ansvar

Udgangspunktet for min deltagelse i projektet var at designe et nyt CMS, som ansatte i Ikea kunne anvende.


Udfordringen bestod i, at de ikke havde et allerede eksisterende CMS og arbejdede i et Excel lignende system. Derudover var de ansatte, der skulle arbejde med CMS’et, ikke vidende om hvad dette skulle indeholde eller hvordan de skulle arbejde med det. Udviklerne havde været i gang med at udvikle til CMS’et, uden design, i 5 måneder forinden jeg kom på.


Det blev derfor udgangspunktet, at indsamle så mange informationer om medarbejdernes arbejde, hvad de lavede, hvorfor, hvad der var vigtigt at beholde og hvad der kunne ignoreres. Dette blev gjort ved forskellige workshops, blandt andet card sorting, user journey mapping og user story mapping sessions.

Card sorting session med brugerne. Efter at have indsamlet data fra brugerne, holdt vi en workshop hvor de havde mulighed for at sortere hvad der var vigtigst for dem i deres arbejdshverdag.

Vi afholdte en user story mapping session for brugerne og øvrige interessenter (ansatte hos Ikea, PM, udviklere mv.) for at strukturere den viden vi allerede tilegnet os og derved tilegne os merviden fra andre sources. Dette endte ud i et større kort med stories i forskellige nivauer, som Ikea tog videre og byggede projektet på fremadrettet.

Løsning

Projektet er stadig i forløb. Outcome for mit arbejde var et overblik over hvad CMS’et skulle indeholde.

Efter user story workshoppen indsamlede vi al data i excel. Denne data blev en del af et større datasæt, som Ikea arbejdede videre med.